Živnost, OSVČ

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Rozlišujeme živnost volnou, vázanou, řemeslnou a koncesovanou. Zde se můžete podívat na rozdělení živností a podmínky k získání živnosti.

TIP

Jak začít:

  1. doložit na živnostenský úřad záměr, kvalifikaci a místo podnikání, 
  2. na živnostenský úřad si vezměte vyplněnou žádost, doklad totožnosti a zaplatit poplatek. 
O krok zpět
Domů

Národní pedagogický institut

Euroguidance
O aplikaci
Kontakt