Portfolio

Svému budoucímu zaměstnavateli se můžete představit i pomocí své tvorby, kterou jste připravili v rámci studia nebo dalších projektů. Portfolio může mít podobu sjednoceného dokumentu, webových stránek nebo prezentací na zvláštních serverech.

TIP

Github je sociální síť pro IT odborníky

Wix, portál pro grafiky

O krok zpět
Domů

Národní pedagogický institut

Euroguidance
O aplikaci
Kontakt